Yin/Yang Yoga

Yin Yoga
Är ej en ny yogaform utan handlar om sättet man utför yogan på. Yin Yogan är en lugn inåtgående tyst meditativ yogaform där man i första hand påverkar yindelarna i kroppen, såsom bindväv, leder och ligament. Yogan utförs med avslappnande muskler och positionerna hålls under lång tid med en lugn medveten andning för att fokusera sinnet och öppna kroppen.

Genom att stimulera bindväv och leder i övningarna påverkas och hålls meridiansystemet (Nadies) friskt så att livskraft, energin (Prana), kan flöda.

Yogaformen balanserar och stimulerar organsystemet, ökar rörlighet och smidighet och vi kommer i kontakt med vårt inre genom att stilla sinnet - vara närvarande.


Yang Yoga
Är ej någon ny yogaform utan handlar om sättet man utför yogan på. Det är en fysisk, aktiv het yoga där kroppen och rörelsen används för att stilla sinnet. I Yang Yogan används rörelser från Ashtangayogan, Iyengaryogan och Viniyogan.

Yogan bygger styrka, ökar rörlighet och smidighet, ger god balans och kroppskontroll med en medveten andning och fokusering av sinnet som röd tråd.

Yogaformen balanserar kropp och själ, stimulerar energiflödet och får oss att vara mer närvarande i nuet.